Pramuka

DEWA RUCI

 

     Bratasena merguru marang Guru Durma. Bratasena nampa dhawuh dening Guru Durma supados golek “Kayu Gung Susuhing Angin” kang ana ing pucuk gunung Candradimuka. Bratasena banjur lunga marang pucuk gunung Candradimuka kanggo nggolek kayu gung susuhing angin kang durung jelas apa artine. Sawise Bratasena lunga, Sengkuni lajeng ngumpulake para Kurawa kanggo mbuntuti Bratasena. Sengkuni Kepingin Bratasena ora selamet.

          Satekane Bratasena ana ing pucuk gunung Candradimuka, Bratasena ora nemuake kayu gung susuhing angin kaya sing didhawuhi Guru Durma. Bratasena ketemu kaliyan Buta kang manggon ing gua. Bratasena gelut kaliyan Buta loro kang manggon ing gua iku lan Bratasena menang. Sawuse Buta sakloron iku kalah banjur malih awujud rupa kang asline yaiku Bathara Bayu lan Bathara Indra. Sawuse kuwi banjur Bathara Bayu lan Bathara Indra njlentrehake marang Bratasena yen Kayu Gung Susuhing Angin iku satemene ora ana. Kang dikarepake saking Kayu Gung Susuhing Angin iku nduweni teges yaiku Kayu tegese Niat, Gung tegese Gedhe lan Susuhing Angin tegese Telaning Nafas. Kang maksude Niat kang Gedhe mesthi kelaksanan. Sawuse Bratasena ngerti kang diarani kayu gung susuhing angin banjur Bathara Indra lan Bathara Bayu menehi Cincin Sesotya Manik Candrama kang gunane kanggo peningset jiwa lan kanggo ngarungi dhasaring samudra.

          Sawise diwenehi cincin iku Bratasena banjur mulih lan nyritakake kang wis kedadean marang awake marang gurune yaiku Guru Durma. Sawise ngrungokake crita saka Bratasena Guru Durma menehi dhawuh marang Bratasena kanggo nggoleki “Tirta Pawitra” ana ing dhasaring Samudra Minangkalbu. Kanggo takad kang kuat Bratasena banjur nuruti dhawuhe gurune kanggo lunga marang Samudra Minangkalbu iku. Sakdurunge menyang Samudra iku, Bratasena njaluk ijin marang ibune. Mula ibune ora menehi ijin nanging amarga Bratasena tetep kepingin lunga banjur ibune menehi ijin lan Bratasena lunga menyang Samudra Minangkalbu kanggo nggoleki Tirta Pawitra kaya kang didhawuhi saking gurune.

          Satekane ing Samudra Minangkalbu, Bratasena krasa wedi weruh ombak kang gedhe sanget ing samudra iku. Nanging amarga taat marang gurune lan nduweni niat kang kuat, rasa wedi iku ilang. Ora nganggo mikir kang suwe, Bratasena banjur mlebu ing dhasaring Samudra. Ing dhasaring Samudra iku Bratasena dililit ula kang gedhe banget kaya wit tal. Nanging sakedheping mata ula iku bisa dikalahake dening Bratasena amarga Bratasena nduweni Kuku Pancareka.

          Sawise ula iku dikalahake, Bratasena banjur ketemu Dewa Ruci. Dewa ruci ndhawuhi Bratasena supados mlebu ing awake Dewa Ruci. Banjur Bratasena mlebu ing awake Dewa Ruci lan ing njero awake Dewa Ruci iku Bratasena nemokake katentraman lan kanyamanan kaya kang dikarepake Bratasena. Lan wektu kuwi Bratasena ngerti menawa Tirta Pawitra iku tegese banyu suci kang ana ing awake dhewe (jati diri). Sakmenika Bratasena nemokake Jati Dhirine awake dhewe.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s